Opleidingen

Opleidingen worden ter plaatse georganiseerd.

Er is een mogelijkheid om de cursussen te organiseren tijdens avonduren en tijdens het weekend.

  • Bedrijven
  • Kinderopvang

Personeel werkzaam in een organisatie die kinderen opvangen en tevens zijn opgenomen in de lijst van Kind en Gezin moeten minimaal driejaarlijks een basiscursus levensreddend handelen bij kinderen volgen. Kind en Gezin raadt aan om deze jaarlijks te herhalen door middel van een opfrissessie.

Volgende cursussen worden georganiseerd zoals aangegeven in het Ministerieel besluit van 25 november 2016 betreft Kwaliteit Buitenschoolse Opvang.

Basiscursus levensreddend handelen bij kinderen:

Theoretisch luik:

  • de typische gevaren voor baby’s en peuters.
  • basisprincipes eerste hulp
  • stappenplan reanimatie volgens richtlijnen van de Europese reanimatieraad, waarbij bewustzijn, ademhaling en bloedcirculatie mee opgenomen wordt.

Praktisch luik:

  • oefenen van reanimatie bij baby’s en kleuters
  •  oefenen bij verslikking en verstikking bij baby’s en kleuters
  •  veiligheidshouding